УНСС- прием 2012

0

УНСС- прием 2012Започна кандидатстудентската кампания и в УНСС. За разлика от Софийския университет, тук на всеки студент се дава равен шанс да се яви на предварителни и редовни изпити по всяка желана от него дисциплина. Изключение прави само журналистиката, като писменият и устният изпит се провеждат само по време на редовната изпитна сесия.

Кандидат-студентите могат да се явят на електронен или хартиен приемен изпит. Сесии на електронния има всеки месец от март до юни като меговото предимство е, че резултатите се научават веднага след приключване на изпита. Компютърният тест е с индивидуална комбинация от въпроси за всеки кандидат, което намалява възможностите за преписване.

По време на двете предварителни сесии през март и април пък желаещите могат да се явят и на класически изпит на хартиен носител, чиито резултати ще получите след ден или два. Това може да се случи в сайта, като за целта въведете входящ номер и ЕГН в платформата, с SMS услуга или на списъците в УНСС.

Подробна информация за всички варианти на изпити и сроковете за подаване на документи можете да намерите в сайта на висшето училище. Изписвайки в търсачките различни комбинации, касаещи кандидатстудентските кампании обаче може да попаднете на много интересна информация. Като например това, че някои желаещи да се явят на изпит за СУ и УНСС няма да могат да го направят, тъй като датите на редовните изпити на двете висши учебни заведения съвпадат за някои от дисциплините.

Доколко еднаквите дати са просто съвпадение и доколко е умишлено, за да се наложи на желаещите да опитат късмета си и в двата университета в крайна сметка да изберат само един не мога да кажа със сигурност. Единственото, което със сигурност е ясно в случая е, че съвпадането на дати, било то плод на лоша координация или на нечий замисъл е некоректно спрямо кандидат-студентите също толкова колкото и факта, че държавните университети задържат оригинала от дипломата за средно образование на студентите си.

Така че, помислете добре преди да изберете в държавен или в частен университет да учите.

Добави коментар