СУ – по пътя на Гърция и БДЖ

2

СУ - по пътя на Гърция и БДЖ

Софийския университет “Св. Климент Охридски” дължи най-много пари на държавната хазна. Това е официалната позиция на министерството на финансите.  С крупната сума от 8, 18 милиона лева (към месец август тази година), Университетът изпреварва всички останали държавни ведомства и министерства.

Общите задължения на висшите учебни заведения в страната са на стойност от 8, 35 милиона лева.  С други думи, най-старият български университет дължи в пъти повече от всички останали ВУЗ-ове взети заедно.  Следващ в не-чак-толкова-престижанта класация е УАСГ съм “скромните” 109,5 хиляди лева.  Отличник е Технически университет във Варна, който изостава с плащането само на 400 лева.

Това са само сумите дължими за местни данъци и такси – ток, вода, парно, сметоизвозване и т.н. В публичното пространство неофициално се е спекулирало и за други дългове на образователната ни система.

При тази катастрофална задлъжнялост СУ се изправя пред много сериозен проблем. Всеки ден разходите надвишават приходите и така дългът се увеличава. Университет  се е превърнал – поне от финансова гледна точка – в нещо подобно на Гърция или БДЖ.

Това пък от своя страна означава, че рано или късно предстои сериозно социално напрежение, каквото се случва всеки път когато някоя държавна структура закъса.

Моля, гласувайте!

2 коментара

  1. Румен на

    “Всеки ден приходите надвишават разходите и така дългът се увеличава. ”
    Хм, добра логика, неоспорима направо …

  2. Млада София на

    Обратното е, разбира се… 😀 😀

    Грешката е оправена! Мерси за бдителността. 🙂

Добави коментар