СУ – по пътя на Гърция и БДЖ

2

Софийския университет “Св. Климент Охридски” дължи най-много пари на държавната хазна. Това е официалната позиция на министерството на финансите.  С крупната сума от 8, 18 милиона лева (към месец август тази година), Университетът изпреварва всички останали държавни ведомства и министерства.

Общите задължения на висшите учебни заведения в страната са на стойност от 8, 35 милиона лева.  С други думи, най-старият български университет дължи в пъти повече от всички останали ВУЗ-ове взети заедно.  Следващ в не-чак-толкова-престижанта класация е УАСГ съм “скромните” 109,5 хиляди лева.  Отличник е Технически университет във Варна, който изостава с плащането само на 400 лева.

Това са само сумите дължими за местни данъци и такси – ток, вода, парно, сметоизвозване и т.н. В публичното пространство неофициално се е спекулирало и за други дългове на образователната ни система.

При тази катастрофална задлъжнялост СУ се изправя пред много сериозен проблем. Всеки ден разходите надвишават приходите и така дългът се увеличава. Университет  се е превърнал – поне от финансова гледна точка – в нещо подобно на Гърция или БДЖ.

Това пък от своя страна означава, че рано или късно предстои сериозно социално напрежение, каквото се случва всеки път когато някоя държавна структура закъса.

2 коментара

  1. Румен на

    “Всеки ден приходите надвишават разходите и така дългът се увеличава. ”
    Хм, добра логика, неоспорима направо …

  2. Млада София на

    Обратното е, разбира се… 😀 😀

    Грешката е оправена! Мерси за бдителността. 🙂

Добави коментар