Студенти се учат от представители на бизнеса

0

Сдружението на възпитаниците на Стопанския факултет на СУ организират за 120 завършващи студенти срещи с представители на  бизнеса. Мениджърите ще използват фирмена и университетска методология за кариерно развитие, съобщи изпълнителният директор на сдружението. Практиците, с които студентите ще се срещнат, са от сферите на телекомуникациите, аутсорсинга, фасилити мениджмънта, информационните технологии и бързооборотните стоки.

По време на първата среща студентите ще могат да зададат въпросите си за бизнес сферата, която са избрали, към нейните представители, както и да получат информация за свободните позиции и компаниите, в които могат да кандидатстват. Ще решават индивидуални тестове, за да определят коя професия е за тях и ще получат материали, свързани с мотивацията и интервютата за работа.

Втората среща ще бъде с представители на отделите по човешки ресурси. По време на тази среща ше се очертае кариерният път на отделния студент- ще се обсъждат конкретните стъпки, които водят към реализацията на студентите в сферата, която са избрали.

Тази инициатива обаче задължително трябва да се пренесе ако не извън СУ, то поне във всички негови факултети. Не само студентите от Стопанския факултет и не само завършващите студенти имат нужда от консултация с професионалисти, за да им помогнат в избора на сфера за реализация. Вярно е, че подготовката на студентите от най-старото учебно заведение не е на ниво, но липсата на практика и изобщо на контакти с представители на бизнеса е една от основните предпоставки за този факт.

Добави коментар