Стъпки в процеса на Архитектурното Проектиране: От идеята до завършен проект

0

Начален етап: Какъв е проектът?

Архитектура

Първата стъпка в процеса на проектиране е да седнете с клиента и да разберете какъв е проектът. Архитектът трябва да знае какъв тип пространство ще бъде проектирано, за да може да започне процесът на проектиране. Това може да стане чрез консултация с клиента – концептуален етап, който спестява време и пари. След това архитектът и клиентът могат да вземат решение за вида на пространството, което ще бъде проектирано. След това се уверете, че познавате нуждите и очакванията на клиента. Всеки проект има свои собствени предизвикателства, предизвикателства, които клиентът може да изпита или да не изпита. Ако клиентът знае какво да очаква, тогава и двете страни могат да бъдат по-спокойни и доволни от работата, която ще бъде извършена.

Концептуалният етап: Как искате да изглежда вашият проект?

По време на концептуалния етап архитектът и клиентът ще работят върху естетическите и функционалните аспекти на проекта. Как ще изглежда пространството? Какви мебели и декорации ще бъдат включени? Архитектът ще определи и функционалните аспекти на проекта, като например как ще се използва пространството и дали е позволено използването на кухня. Архитектът може да определи и вида на комуналните услуги (електричество, газ и др.), които ще са необходими за функционирането на пространството. Архитектът трябва да определи и плана на проекта, т.е. етажната схема на пространството. Размерът на проекта е важен фактор, който трябва да се вземе предвид; по-големите проекти може да изискват повече време за определяне на необходимите детайли.

Архитектура

Етап на проектиране: Как ще се използва пространството?

Сега дизайнерът ще определи различните зони на проекта и какви предмети ще се използват в тях. Сега архитектът трябва да определи местоположението на сградата, дали тя е на закрито или на открито, както и вида на климата, в който ще работи. Местоположението на сградата може да окаже голямо влияние върху проектирането на проекта; например сграда в близост до река ще има различни изисквания от сграда в близост до планина. Архитектът ще определи и детайлите на проекта, т.е. размерите на вратите, прозорците и осветителните тела. Архитектът ще определи и материалите, използвани в проекта. Дизайнът може да бъде минималистичен или сложен.

Етапът на подробното скициране: Задълбочаване и усъвършенстване на идеите

Архитектура скица

На този етап от процеса на проектиране архитектите могат да започнат да чертаят плановете и материалите, които вече са определили. Архитектът може също така да започне да скицира височини (първи етаж, сутерен, втори етаж и т.н.), както и общия външен изглед на пространството. Тези скици могат да бъдат записани на хартия или в цифров вид. Архитектът може да започне да изготвя и плановете на сградата, включително вътрешните и външните. Архитектът може да начертае и покрива, стените и инсталациите, както и други структурни компоненти, като например основите. Архитектът може също така да започне да добавя детайли към чертежите, като например рамки на врати и прозорци. Архитектът може също така да започне да добавя детайли към чертежите, като например водопроводни инсталации, електрически контакти и осветителни тела.

Етап на офериране и сключване на договор: Намерете изпълнител, който да го построи!

Следващата стъпка в процеса на проектиране е да се поискат предложения и да се направи кратък списък на няколко изпълнители. Архитектът ще изготви искане за предложения (RFP), в което ще посочи точните детайли на проекта и вида на материалите и услугите, които ще са необходими. Архитектът трябва внимателно да прочете предложенията, подадени от изпълнителите, и да избере няколко, с които да проведе интервю. По време на интервюто архитектът ще обясни подробностите на своя проект и въпросите, които иска да зададе на изпълнителите. Например архитектът може да ги попита за предишните им проекти, за тяхната работна етика, за текущата пазарна цена на услугите им и за материалите, които могат да предложат за проекта. Изпълнителите имат законово задължение да предлагат качествен продукт на разумна цена. Архитектът трябва да избере само изпълнители, които разполагат с необходимите ресурси и опит за изграждане на проекта. Архитектът трябва също така да избере изпълнители, които имат препоръки и добра репутация. Архитектът трябва да избере и изпълнители, които имат задоволително ниво на опит и могат да общуват добре с клиентите.

Затваряне

Архитектите винаги работят по някакъв проект по някакъв начин, така че независимо от етапа, на който се работи, винаги има какво да се научи. Проектите винаги се променят и развиват и винаги има нов начин да се подходи към тях. Без значение на какъв етап от процеса на проектиране се намира някой, той винаги може да научи нещо ново.

Добави коментар