СС на НБУ: И образованието трябва да се обвърже с Еврофондовете!

0

СС на НБУ: И образованието трябва да се обвърже с Еврофондовете!

Студентският съвет на НБУ предложи обвързването на системата за висше образование в България с Еврофондовете.  Безспорно е, че в условията на икономическа стагнация европейските средства са един от малкото свежи източници на пари.

Предложението на студентите накратко е следното: Когато се оценява един проект кандидатстваш за европейско финансиране, сред критериите да бъде включена и предлаганата връзка с висшето образование. Според Студентския съвет, така ще се стимулира по-голямото участие на студентите в реализацията на тези проекти, а от там пък по-добрата им интеграция на пазара на труда.

За университетите пък това би означавало повишаване на административния капацитет ( Надявам се, това не означава още лелички в канцеларията – бел. авт.) и ангажиране на академичният състав в практически дейност, а не само с теория, допълват представителите на студентите.

От студентите на НБУ идват и още предложения за реформи във висшето образование сред които – насърчаване на интереса на младите хора към науката с изследователска дейност и финансиране на студентски проекти още преди завършването на бакалавърска степен.

Моля, гласувайте!

Добави коментар