Софтуерната индустрия със своя идея за реформи в образованието

0

Софтуерната индустрия със своя идея за реформи в образованието

На пресконференция, в която участваха представители на Българската асоциация на софтуерните компании, Българска уеб асоциация, БАИТ и други бяха представени стратегически изисквания за реформа на образователната система.

Причината за инициативата на браншовите организации е хроничният недостиг на квалидицирани кадри за софтуерната индустрия. По предвиждания на компаниите от сектора към 2015 г. ще има недостиг от над 20 хил. софтуерни специалисти. В същото време и  образованието бележи тревожен спад на качеството си, като процентът на функционална неграмотност е много висок.

Софтуерната индустрия може да стане сравнима с туризма при много по-висока добавена стойност само за 10 години, ако се реши въпроса с острия дефицит на кадри и качеството на образование, посочват от бранша и настояват за фундаментална образователна реформа, твърдят представителите на бранша.

Те са определили 18 базови и 32 комплексни компетентности, които са универсални и трябва да се “вградят” във всички учебни предмети през целия цикъл на обучение – от детската градина.

Явор Джонев, председателят на работната група, изготвила стратегията за реформа, заяви че през последните 20 години образованието се е отказало да възпитава и да изгражда ценности на достойни граждани у учащите.

Всички студенти трябва да знаят български език, защото днешните студенти не могат да пишат, а английският език да стане задължителен за висшето образование и да се доказва с международните тестове като Тойфел, допълни още той.

Нужна е по-добра връзка между реалните нужди на икономиката и образователната система, затова те предлагат наред със знанията и уменията, да се заложи на изграждането на нагласи, лични ценности и практикуването. Стратегията за образователна реформа предлага на първо място да се припознае изграждането на икономика на знанието като национален приоритет от всички политически сили.

Предвидено е още създаването на Национален съвет за реформа, като тази промяна да е с адекватно финансиране на училищното образование.

Софтуерните специалисти смятат,че  всички тези мерки са изключително важни за предотвратяването на криза с липса на достатъчно кадри и то не само в техния сектор.  Поради демографския спад, през 2020 г. на пазара на труда ще излязат с около 80 хил. души по-малко, а едновременно с това много хора ще се пенсионират, което би влошило икономическата ситуация в страната.

 

Моля, гласувайте!
Сподели

Добави коментар