Проектът за трамвай от Студентски град до центъра отпадна

0

Министерство на инвестиционното проектиране върна на Столична община Проекта на ПУП – План за регулация за ново трамвайно ухо от бул. “П.К.Яворов” до гара „Пионер” и изменение на плана за регулация на местността “Борисова градина – Погребите”.

“След обстоен преглед и анализ на представените материали – текстови и графични, се стигна до извода, че обектът не попада в обхвата на изискванията, визирани в чл. 129, ал. 3, т. 3, б.”б” от ЗУТ, тъй като към проектната документация не са приложени доказателства за категорията на строежа и индикативната му стойност за участъка на трасето от бул.”П.К.Яворов” до гара „Пионер”, който е част от инвестиционното предложение за изграждане на „Трамвайна линия от кръстовището на бул.”Пейо Яворов” до обръщателното ухо в кв.”Дървеница” и „Студентски град”. ”  – гласи заключението на новото министерство.

В писмо до СО специалистите на МИП са посочили констатираните пропуски и несъответствия в проектната документация и са дали указания за процедурните и юридически действия, които трябва да извършат специалистите на Столична община, както и за допълнителните документи, с които да се допълни преписката преди да се пристъпи към последваща процедура по одобряване на проекта.

Писмото, което днес беше депозирано в деловодството на СО е адресирано до главния архитект Петър Диков, с копие до председателя на СОС Елен Герджиков.

Проектът беше изпратен до Министерството на инвестиционното проектиране с решение на Столичния общински съвет в края на 2013 г.

Припомняме ви, че година по-рано първоначалният проект бе посрещнат с протести на граждани от района и неправителствени организации. Заговори се дори и, че – заради новият проект –  може да отпадне линия 94 от Студентски град до центъра, което в крайна сметка се оказа неточно.

Добави коментар