Половината българи никога не са ползвали интернет!

0

Половината българи никога не са ползвали интернет!

Проучване проведено от люксембургската компания Статек показва, че над 46 процента от българите не са използвали интернет никога през живота си. Данните са стряскащи и ни поставят на второ място по този показател в Европейския Съюз.

Пред нас са само румънците като 54 процента от тях никога не са влизали в световната мрежа. Заедно със северните ни съседи сме доста над средните за ЕС нива по този показател – около 24 процента. До нас се доближава единствено Гърция където 45 на сто също не са използвали интернет през живота си.

В същото време Румъния и България  са съответно на 2-ро и 3то място в света по скорост на сваляне от мрежата. Забележете – в света – не просто не в Европа. Най-бърза е връзката в Южна Корея, където потребителите могат да теглят със скорост – 2022 килобита в секунда, в Румъния пък с 1909, а у нас – с 1611.

Като причана за доброто качество на връзката в България се смята силната конкуренция между фирмите доставчици. Ниските доходи и липсващия достъп до интернет в някои селски райони на страната обаче показват, че потенциялът на родния пазар далеч не е изчерпан.

За справка – в западно европейски страни като Люксембург, Холандия, Швеция или Дания хората, процентът от хората, които никога не са използвали интернет е под 10.

Моля, гласувайте!
Сподели

Добави коментар