По заповед на ЕС

0

По заповед на ЕС

Днес стана ясно, че Европейската комисия е недоволна от България… за кой ли пореден път. Този път проблемът е в образованието- едно от малкото неща, за които наистина има смисъл да се бърза с реформата. Комисията дава конкретни препоръки и срок до средата на 2012 да се изработи законодателна рамка- за училищното и за висшето образование.

ЕС акцентира върху инвестирането в квалифициране на преподавателите и върху сътрудничеството на висшето образование и бизнеса. Модернизирането на учебните програми и подобряването на условията за студентска мобилност също са заложени сред препоръките.

Вярно е, че реформата в образованието е много закъсняла. Проблемът обаче е, че България, тъй като е свикнала да получава заповеди, независимо от кого точно, ще побърза да изпълни препоръките отново без мисъл за желанията и нуждите на студентите.

Улесняването на достъпа до висше образование, на което ЕС държи твърде много, ще доведе до други проблеми, свързани с качеството на кадрите. Защото, нека ви напомня, четирите години в университет и дипломата, която човек получава в следствие на това, че ги е прекарал там, изобщо не означават знания и умения, които да го направят адекватен кадър за пазара на труда. А нали всъщност това е целта- да има квалифицирани служители за бизнеса… Не съм сигурна обаче, че точно това е правилното средство.

Модернизирането на програмите пък се прави от няколко години насам… но то е свързано само с промяна на имената на учебните предмети, не и с премахването на ненужни дисциплини или със смяна на литературата, така че да не се използват учебници, издадени преди повече от половин век за специалности, които не са съществували тогава.

Важно е обаче ЕС да е доволен… нищо, че студентите са тези, които плащат такси и които разчитат да получат качествено образование– ако трябва да избираме между българските учащи и европейските похвали, естествено, че вторите са по-важни.

Добави коментар