Отново по-високи такси в Софийския университет

1

Отново по-високи такси в Софийския университет

С по 30 лева на семестър повече ще плащат прависти, педагози и PR-и, с 40 се увеличават таксите на медиците. За хуманитарните направления таксата се покачва на 550 лева годишно.

Какво обаче ще получават студентите срещу парите си никъде не е упоменато. Реално погледнато, 30 или 40 лева разделени на продължителността на семестъра от средно 5 месеца, не се усещат като голяма тежест. Проблемът обаче е, че институцията отказва на учащите информацията за предназначението на средствата от техните семестриални такси. За сметка на това обаче освен тях желаещите да ползват библиотека трябва да заплатат нова такса, а ако се интересуват например от испанската или от тази на катедрата по англицистика и американистика, ще трябва да приготвят още 15-20 лева. Ако имате нужда от уверение, което да послужи пред нещо различно от държавна институция, също заплащате. Или пък ако искате да се явите на изпит за повишаване на оценката. Но не и ако имате двойка например.

Неотдавна баха повишени и таксите за кандидат-студентските изпити, а нахалството на ВУЗ-а стигна до там, че за участие в класиране да се заплащат 30 лева според коментарите на кандидат-студентите.

Какви са изводите от всичко това? Налага се студентите да започнат да изискват. Тоест, ако ще плащат повече, да получават повече- по-добра материална база, по-добър контрол над преподавателите- откъм познания, компетентност, честност в оценяването, повече възможности за стаж и повече срещи с хора от практиката.

По-високи такси така или иначе ще плащаме и това няма да се промени. Хубаво би било обаче да се възползваме от това и да поискаме по-добре условия за учене и повече прозрачност в системата, от която всички ние сме част.

Моля, гласувайте!

1 коментар

 1. Simeon Hinkovski на

  Имаше едни правила в професията на журналиста, където някой трябваше да проверява информацията в 3 независими източника. Е, само ще приложа стенограма от това, какво е променено в Постановление №96 на МС, а останалото ще го оставя без коментар. Мисля, че говорихме нещо с авторката на статията и преди време, за това как може да събере информация, което ми се струва е напълно нормално, но:
  Из стенограма №28/18.07.2012 г.
  “Проект на Постановление за изменение на Постановление № 96 на Министерския съвет от 2012 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2012-2013 г.

  СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Господин министър-председател, уважаеми колеги,
  Промяната се налага поради факта, че част от държавните висши училища са пропуснали, че съществува това постановление № 96 и се налага сега да им дадем правото да допълнят таксите за прием, – става дума за граждани извън Европейския съюз. Това са Софийският университет „Св. Климент Охридски”, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски”, Медицинският университет „Проф. Параскев Стоянов” – Варна, Икономическият университет – Варна, Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”.
  Предложенията на тези пет държавни висши училища се отнасят за допълнение на приетите с ПМС 96 такси в частта на обучение на чужд език за гражданите на държави извън Европейския съюз.
  Благодаря.
  БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 4.”

Добави коментар