Общежитие за всички

0

Общежитие за всички

Както разбрахме вече в началото на тази учебна година, за всички студенти на СУ има места в общежитията. Не мисля, че за останалите ВУЗ-ове положението е по-различно. Е, може би е необходим успех поне 3.00, но това са дребни подробности.

И така, социалната страна на въпроса е уредена- освен лесно влизане, държавните университети предлагат и общежитие без особено големи усилия от страна на студентите. Условията във въпросните учреждения станаха вече обект на коментари от страна на колегата, така че вече сте запознати с това какво представляват така мечтаните от студентите общежития.

Често обаче по адрес на Студентски град се чуват не чак толкова ласкави изказвания- че голяма част от живеещите там прекарват повече време в дискотеките отколкото на лекции, че т.нар. Студенти идват в София за всичко друго, но не и за да учат… И съм съгласна, че има и такива хора, колко са – не се наемам да коментирам.

За много от живеещите в Студентски град общежитието е начин да живеят в София плащайки много малък наем, без обаче да изпълняват задълженията, които имат към университета. Извинението, че не ходят на лекции, обикновено е работа, към което много от преподавателите са склонни да бъдат безкрайно толерантни. Колко от тези студенти работят и колко просто се измъкват е тема на друг разговор.

Това обаче се случва по простата причина, че общежитията са твърде много, затова и колегите са спокойни, че дори и с успех под среден ще има къде да живеят. Защо тогава да ходят на лекции и да учат?

За да бъде ефективна системата, според която се допускат студенти до общежития по успех, трябва да променят коренно условията. Не само за живот- към сегашните е хубаво да се добавят кухня и пералня към всеки блок, за да не е нужно толкова много фирми да печелят на гърба на студентите, защото държавата им го позволява.

Имам предвид първо, че блоковете за университет с размерите на СУ не могат да бъдат повече от 5 с по 14-15 етажа и ,освен успех, за прием на общежитие трябва да се изисква и присъствие на определен хорариум лекции. Така ще отпаднат проблемите от рода на „студентите не пазят“, „студентите ходят по дискотеките вместо на лекции“, „те работят- защо ползват общежитие като има други, които повече се нуждаят от него“.

Ако тези промени станат факт, студентите ще имат реален стимул да постигат висок успех, да посещават редовно лекции, както и да пазят стаите си, защото ще се наложи да постигнат много по-високи резултати отколкото е момента. Би било много полезно и защото колегите ще се научат да ценят собствените си усилия- нещо, което трудно се постига, ако са положени в минимално количество. Е,вярно, социалната страна на въпроса ще е проблемна, но все пак пълно щастие не съществува.

Добави коментар