Обликът на града и качеството ни на живот

0
град София

Всеки от нас би искал да живее в среда, която задоволява не само сетивата, но и му създава редица удобства

Създаването на благоприятна градска среда от специалистите в архитектурно бюро е мисия, която често е изправена пред редица предизвикателства. Бурното развитие на населените места създава предпоставки за затруднения при постигането на тази цел.

Всеки архитект има задачата да търси постоянни възможности за подобряване на облика. Към проектите се подхожда не като поредната бизнес сделка, нито към вариант за изява на личните качества. Те са инструментът, с който би могъл да се разреши съществуващ проблем или да се отправи определено послание, насочено към обществото, за да задвижи енергията в положителна посока.

Духът на времето изисква внедряване на иновативни методи в проектите. За разлика от технологиите, които се усъвършенстват стремглаво, строителството все още е бавен и не толкова модерен процес. Затова и плановете трябва да се стремят да функционират адекватно на тази динамика.

Нито едно архитектурно произведение не може да се анализира самостоятелно. Необходимо е да се отчита влиянието му върху градската среда, към която принадлежи. Те трябва да допринасят и за подобряването й, не само да се вписват хармонично в нея. За съжаление в повечето големи градове на страната този принцип рядко се спазва, тъй като се намесват икономически и политически интереси.

Професията на архитектите е отговорна, защото те до голяма степен имат силата да формират бъдещето ни. Ако си поставят ограничения, залагат на стари догми и липса на достатъчно информация, те ще се движат по инерция, без да улавят новите течения. По време на годините на прехода цяло поколение от експерти действаха като пасивни единици в строителния бизнес. Те се водиха единствено от намеренията на инвеститорите, както и от тяхната платежоспособност, вместо да предлагат решения и да имат поглед на визионери. Резултатите са налице и сме свидетели на тях ежедневно.

Световните тенденции обаче вече навлизат и у нас, растат млади и амбициозни архитекти, които не само са в крак с професионалните новости, но и имат желание активно да участват в подобряването на градската среда. Компромисите вече остават на заден план. Специално отношение се обръща на по-високите, доминиращи сгради, които не трябва да се отразяват негативно на цялостния силует на града. Образът му не бива да е тежък и неприветлив, а по-скоро изискан и елегантен. Съществен детайл е и как самата сграда продължава терена, на който е изградена – дали се създава оживление на пространството или го затъмнява с огромния си мащаб.

Добави коментар