Започва кандидатстудентската кампания в СУ

0

След броени дни ще се проведе първият изпит от предварителната кандидатстудентска сесия на най-старото висше учебно заведение у нас. На 25 март в 9 сутринта кампанията ще бъде открита с писмения изпит по журналистика. До 22 април ще бъдат проведени общо 13 изпита.

Втори шанс да опитат късмета си ще имат желаещите да учат в Софийския университет между 17 юни и 16 юли, когато ще се проведе втората кандидатстудентска сесия. Заявления за нея се подават до 8 юни, а формата може да намерите и в интернет. Тази сесия обаче включва общо 21 изпита- с 8 повече от предишната.

Кандидатите са облагодетелствани от факта, че се взима по-високата оценка от двете сесии, както и от възможността да кандидатстват с оценка от матура за повечето специалности. Матурата и изпитът обаче нямат еднаква тежест- оценките се умножават с различни коефициенти, като по-висок е този на изпита.

Тук обаче аз бих задала няколко въпроса, не без основание, смея да твърдя. Първо, защо изпитите в първата сесия са по-малко отколкото във втората? Първата сесия например не съдържа изпити по език, някои от събеседванията също са само във втората. Не е ли това отнемане на част от възможностите на онези кандидати, които разчитат на тези изпити?

Изработилите правилника за прием считат, че умножавайки оценката от матурата и оценката от изпит с различни коефициенти, проблемът с това дали приемът е справедлив е решен. Отчита ли обаче някой факта, че матурата е в пъти по-лесна от изпитите и следователно е напълно логично оценките от зрелостните изпити да са много по-високи? Така че 5.50 от матура например умножен с косфициент 2,5 се равнява на 13,75, а оценка 4.50 от изпит, умножена с коефициент 3 дава 13,5. Цитираните от мен цифри са приблизително средните оценки от изпити и матури, получени през 2009 и съответно коефициентите от тогава. Не се хващайте за конкретните цифри- идеята ми е да покажа нагледно как хора с висока оценка от лесен изпит могат да изместят други с по-ниска, но от по-сложен.

Коментарите оставям на вас.

Добави коментар