Изпит или курсова работа?

0

				Изпит или курсова работа?По време на изпитна сесия този въпрос се появява много често. Все повече и повече се предпочитат курсовите работи- нещо, в което аз лично не виждам логика. Да, може би е по-лесният вариант, но не и по-ефективният. Което, като се има предвид състоянието на българското образование, не е чак толкова изненадващо.

Аз обаче съм от студентите, които все пак предпочитат изпитите. И преди да ме обявите за луда или да ми лепнете иначе много приятното „зубър“ ще ви обясня защо. Първо, защото все пак идеята на четирите години в университета е да станем добри специалисти по избраното от нас направление (на теория поне), а курсовата работа, колкото и да позволява да се разгърне креативността на студентите, не е точният начин да обхванем цялата материя, която предлага курса на обучение по дадена дисциплина.

Второ, защото курсовата работа е около 15-20 страници, които, не е тайна за никого, не са много преподавателите, които успяват да прочетат докрай. И това е разбираемо, тъй като курсовете се състоят от минимум 50, а в повечето случаи и повече хора. Така че, адекватното оценяване на курсовите работи не е гарантирано, най-малкото защото и преподавателите са хора, чиито физически възможности също си имат граници.

Третата причина, поради която предпочитам изпитите, е възможността на студентите да оспорват оценките си. Когато говорим за изпит, би следвало да имаме следната схема: преподадени лекции плюс учебник в някои случаи, които студентът да научи и възпроизведе по време на изпита в определен обем за определено време. И ако след това се чувства неправилно оценен, да сравни заедно с преподавателя или с комисия преподаденото и написаното, след което оценката е възможно да се преразгледа. При никоя курсова работа обаче това не е възможно.

Съгласна съм, че курсовите работи са стимул за изобретателността на студентите. Съгласна съм, че са възможност за всеки от нас да покаже по свой начин това, от което се интересува, а може би при желание и да го представи пред колегите си, но по време на семестъра. Последното обаче крие сериозен риск от кражба на идеи, но това е съвсем друга тема, на която в момента няма да се спирам.

И ако писменият изпит ви се струва твърде сложен, нека се върнем на възможността за устен. Вярно е, че в момента той може да бъде само допълнение към писмения, но така или иначе в момента сме в период на искания за реформи, можем да пожелаем и да ни върнат привилегията да разговаряме с преподавателя и така да бъдем оценявани. Въпросът с коректността на оценката се решава лесно- в кабинета влизат по няколко студенти, за да има и свидетели.

Така че, следващият път, когато имате избор между курсова работа и изпит, помислете още веднъж. Чисто егоистично, кое е по-добро за вас самите?

Моля, гласувайте!
Сподели

Добави коментар