Ива Тодорова: “Младите хора навсякъде по света са еднакви. Различен е обаче подходът към тях.”

0

Ива Тодорова е завършила руска гимназия в София, а след това УНСС със специалност “Счетоводство и контрол”. В момента преподава в МВБУ-Ботевград, а едновременно с това пише и дисертация за придобиване на докторска степен. Свободното си време обича да посвещава на книгите- прекарва по един ден в седмицата в Народната библиотека. Сред любимите й места са планината и морето, а като всяка уважаваща себе си дама обича и разкрасителните и тонизиращите процедури.

С какво според Вас българската наука привлича и с какво отблъсква младите хора?

– Младите хора навсякъде по света са еднакви. Различен е обаче подходът към тях. В нашата страна примерът за подражение за жалост не е човекът, който се занимава с наука. И съвсем естествено е младите хора да не бъдат спечелени на страната на науката. Изключение правят само онези, които успяват да погледнат малко по-дълбоко от повърхността.

По Ваши наблюдения, от какво зависи мотивацията на студентите- от преподавателя, условията на обучение,достъпността на учебната литература,друго?

– Мотивацията зависи от много фактори, но най-вече от последващата реализация. Младите хора би следвало да знаят, че образованието не е самоцел, а инвестция, чиято възвращаемост трябва да се случи в кратки срокове.

Какво да изберат кандидат-студентите- частен или държавен ВУЗ? Защо?

– Това не би имало никакво значение, при условие, че кандидат- студента избира да продължи образованието си с една единствена цел-да научи повече и да стане професионалист в областта, към която се е насочил. Нито един ВУЗ не би могъл да даде знания на някой, който не би искал да ги получи.

Защо избрахте да преподавате в МВБУ?

-Понякога не ние избираме, нас ни избират.

Трудно ли се съчетават ролите на майка и на преподавател? Има ли нещо общо между тях?

-От всичко, с което съм се сблъсквала до сега родителството се оказа най-трудно. Съчетаването на две роли винаги е трудно. При мен нещата се получават по-лесно, защото имам най-прекрасното дете на света!

А общото е, че и в двата случая мисията ми е да науча някого на нещо. Много бих искала това наистина да бъде така.

Какви трябва да бъдат отношенията между преподавател и студент- само формални или и приятелски извън университета?

– Според мен трябва да бъдат като между учител и ученик-ученикът винаги да си спомня с хубаво чувство и благодарност за учителя си, а учителя да бъде горд с ученика си.

Какво си пожелавате лично за Вас за новата година?

-Здраве за мен и за всички обичани от мен хора, сили и вяра.

​ Какво ще пожелаете на читателите на Млада София?

-Пожелавам на всички читатели здраве, светлина в душите и сърцата им.

Добави коментар