Еразъм или по въпроса за студентската мобилност

0

Еразъм или по въпроса за студентската мобилностОсвен ходенето на бригада, обучението за един семестър или учебна година по програмата Сократ-Еразъм е друга възможност за българските студенти да видят как се случват нещата извън България. За работата в чужбина вече говорихме, сега е време да видим как стоят нещата със студентската мобилност.

По принцип този тип програми са само едната страна на т.нар. Мобилност, но тъй като другата не е добре уредена, ще поговорим само за тях.

По Сократ-Еразъм могат да пътуват студенти, завършили втори курс в български университет. Всеки ВУЗ има договори с различни европейски висши училища за различните факултети и специалности. Студентите сами избират държавата, в която искат да пътуват, а могат да получат и възможност да изберат кои точно дисциплини да изучават по време на семестъра или годината в Европа. За да бъдат одобрени, те полагат изпит по съответния език.

Не всички европейки университети обаче осигуряват на българските студенти квартира. В някои държави студентите трябва сами да си подсигурят подслон или общежитие преди да заминат.

Пътуването по Еразъм обаче за някои специалности се оказва просто обмяна на културен и професионален опит и създаване на контакти. Това, разбира се, не е малко, но в никакъв случай не е и достатъчно. Проблемът идва от там, че някои от българските университети не признават положените от студентите изпити в Европа или поне не всичките. Така че, за да отидат за един семестър по Еразъм българските студенти трябва да намерят начин да вземат изпитите си по друго време, за да могат да продължат обучението си след като се завърнат.

Много полезно за българските студенти би могло да бъде едно такова пътуване. Преди всичко емоциите от новите запознанства и обстановка винаги са изцяло положителни, а обмяната на всякакъв опит винаги е полезно, макар и не винаги точно на момента. Общо взето, малко нови контакти никога не са излишни. Но много по-полезно би било за българските студенти, ако всички положени изпити се признават– най-малкото от уважение към положения от студента труд. А не би било зле и системата от кредити, които се получават за всяка дисциплина, да заработи по план, за да могат младите хора да се радват на повече възможности.

Моля, гласувайте!
Сподели

Добави коментар