Дискусия “Как да направим висшето образование в България по-конкурентноспособно”

0

Дискусия "Как да направим висшето образование в България по-конкурентноспособно"

На 11 декември (вторник) от 14:00ч. в зала 2 на Ректората (СУ „Св. Климент Охридски“) ще се проведе дискусия на тема „Как да направим висшето образование в България по-конкурентоспособно?“.

Основна цел на събитието е да се дискутират и формулират предложения от младите хора как висшето образование в България може да стане по-конкурентоспособно, така че да подготвя кадрите за реалната икономическа и социална ситуация, за пазара на труда.

За да бъде ползотворна работата на всички присъстващи, са фиксирани някои от основните тематични области:
– анализиране на силните и слабите страни на висшето образование към момента (кандидат-студентски прием, изисквания по време на следването, ценз на преподавателския колектив, теоретична и практическа насоченост на знанията);
– предложение на възможни решения за промяна;
– формулиране на насоки за преодоляване на пропастта „висше образование – безработица” (диалог с бизнеса, активна позиция на младежите, адекватна подготовка за пазарната ситуация в България).

Ще бъде приложен нестандартен модел за дискусия по групи – Световно кафене. Това ще позволи на всеки един от участниците пълноценно да участва в диалога за изграждане на обща визия, стратегия и конкретни решения за по-конкурентоспособна образователна система.

“Организатори на дискутията са Младежките делегати на ООН за България. Дебатът се осъществява със съдействието на и СУ “Св. Климент Охридски” и JAF Bulgaria. Кампанията за Младежки делегат за ООН в България се осъществява със съдействието и подкрепата на Министерство на външните работи на Република България и ISIC Bulgaria

Добави коментар