Българският език и студентите

0

Поредна новина за реформа във висшето образование – разбира се – за пореден път става дума за закърпване на други недостатъци на системата. Изведнъж е станало ясно, че младите хора в България са неграмотни и трябва да се въведат задължителни часове по Български език в университетите, дори и ако следваш за треньор по футбол.

Министерството на оброванието вижда в това начин да се подобри грамотността на българите… и за пореден път доказва неразбирането си за същността на висшето образование. Ако университетите ни се нагърбят с попълване на пропуските на средното образование няма да им остане време за нищо друго.

Защо да се ограничаваме до българския – нека журналистите да започнат да учат малко математика, защото не знанието им опира до там, че предизвиква почти панически страх от цифрички.

В същото време български дипломи масово получават хора, за които българският език е чужд и остава такъв през цялото им обучение. Най-фрапиращ е примерът с турските студенти, които масово не могат да кажат дори “да” или “не” на български а получават дипломи с успех 6.00 в престижни инженерни специалности и по информатика и компютърни науки.

Да не говорим и за многото български граждани, които така и не научават български в училище и пишат контролни от типа “паметта биват няколко вида памет и така наречената флашка“, което стана хит в интернет пространството. За тях допълнително часове по български няма да има.

Но нека се сложи още един излишен предмет в университета – то и без това има толкова много, че едва ли някой ще забележи.

Добави коментар