България 2020… част първа (или обратно в предучилищната)

0

България 2020... част първа (или обратно в предучилищната)

Ако случайно сте пропуснали новините от последните дни, то е редно да ви информирам, че вече българските граждани разполагат с чисто нов Съвет по образование и наука под патронажа на президента Плевнелиев.   По интересното би било да видим какво се е случило на първото му заседание – а именно т.нар. “Ключови цели”, които бяха поставени съответно пред предучилищното, училищното и висшето образование.

Периодът, за който въпросните цели трябва да бъдат реализирани обхваща от 2014 до 2020 година (от там и “медиеугодното” име “България 2020”. Президентът предаде и по-геометрично измерение на плана, очертайваки своя “триъгълник на знанието”  – наука, бизнес и държава.

Аз ще се опитам да анализирам детайлно предложенията на в стратегията от позицията си на скромен драскач, който в последната година се опитва да отразява случващото се в сферата на образованието.

Нека да започнем с целите на предучилищното образование:

Ключови цели 2014-2020г: ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Подобряване на обхвата на предучилищното образование чрез увеличаване
на броя на детските градини

2. Осигуряване на качество на предучилищната подготовка, включително и чрез
система за оценка и контрол на качеството

3. Осигуряване на система за ефективна квалификация на кадрите

4. Активно включване на родителите за постигане на заложените цели

1.Така… по първа точка – детските градини и предучилищното образование не са едно и също.  Детските градини реално са освобождаване на родителите от тежкото бреме… на това да са родители. Личното ми мнение е, че за тази цел детегледачките са по-подходящи.  Там не бих могъл да твърдя, че кипи особено интензивен образователен процес.

Предучилищните групи са нещо различно – и от скоро задължително. Нещо като два последователни класа преди първи клас. В конституцията изрично е записано, че задължително е основното образование – т.е. от 1ви до 8ми клас, а не от -2ри до 8ми… но това е друга и доста дълга тема.

2.  Каква система за контрол на качеството в предучилищната за бога… Нали в Млада София, наскоро отразявахме абсурдите на новия закон за училищното образование, според който отпаднаха оценките до 3ти клас, за да не стресират децата.  Или пък може би става дума за оценки на преподавателите, или пък матура за завършване на минус първи клас и приемен изпит за първи…

Така формулирана тази “цел” не означава абсолютно нищо. Какво е качеството на предучилищната подготовка – нека първо да изясним защо вече е задължително и какво се очаква да научат там децата (преди да са се научили да четат и пишат), пък после да видим дали се изпълнява качествено.

3.  А сегашната не е ли ефективна? Няма ли сега завършващи качествени предучилищни педагози? Тази цел откровено намеква за това…

4. Активно включване на родителите ли… като ги задължаваме да изпращат децата си на чужд човек. Може би новосформираният съвет очаква родителите да посещават детска градина и предучилищна заедно с децата си? Ако не е това – то всички останали мерки изброени дотук ги изключват от образованието на децата им…

За щастие родителите не са толкова безотговорни към децата си колкото държавата. Едно смислено тяхно решение е организирането на т.нар родителски кооперативи. Това са създадени от родителите алтернативни форми за отглеждане на деца, в които няколко семейства се обединяват, наемат подходящо помещение, наемат учител и дават дежурства в отглеждането на децата си, като степента на ангажираност на родителите може да варира. Кооперативите са популярна форма на отглеждане на деца в много страни по света (Франция, Холандия, Нова Зеландия, Канада, САЩ и т.н.). За разлика от една частна детска градина, те не предлагат външни услуги и не реализират печалба, а се кооперират и поделят разходите и усилията по поддръжката. Контролът върху отглеждането на децата е завишен, тъй като самите родители следят отблизо условията, при които се отглеждат децата им.

Не звучи зле… Предлага едновременно решение на липсата на места в държавните детски градини в големите градове и дори дава алтернатива и на безумните задължителни минус втори и минус първи клас (по познати като Предучилищна). Да, ама не –  както казва един виден български журналист. В България обаче това се счита за ПРЕСТЪПЛЕНИЕ и подлежите на глоба до 5000 лева ако се опитате да образовате децата си.

По този въпрос обаче Плевнелиев мнение няма…

Очаквайте скоро и коментарът ни за целите на училищното и висшето образование.

 

Моля, гласувайте!
Сподели

Добави коментар