Българското участие в конференцията “Национален модел на Обединени нации”

0

Българското участие в конференцията "Национален модел на Обединени нации"Владислав Дацов е един от студентите на СУ, участвали в “Национален модел Обединени нации 2012”. На форума се изпраща българска делегация, в която намират място само най-добрите сред обучаващите се в специалности като Международни отношения. Специално за читателите на Млада София Влади ще разкаже от първо лице впечатления от конференцията, а следващата година на негово място може да е някой от вас.

Какво представлява “Национален модел Обединени нации”- от кога се провежда, от кога има българско участие?

Тук ще предоставя направо информацията, която и официално се обявява при стартирането на подбора на делегати.

Конференцията Национален Модел на Обединените Нации (НМУН) e най-мащабната по рода си симулация на структурата и дейността на ООН и се провежда всяка година в Ню Йорк, САЩ. Целта на формата е да позволи на отличили се студенти от университети от САЩ и Европа да влезнат в ролята на делегати на предварително възложена им държава и да се запознаят по-обстойно със структурата и функциите на ООН като възпроизведат процеса на вземане на решение на основните органи на Организацията (Генералната асамблея, Съветът за сигурност), както и на някои специализирани, междуправителствени и регионални организации (Международната здравна организация, УНИЦЕФ, НАТО).  

В рамките на пет дни, колкото продължава самата симулация, делегатите получават шанс да приложат на практика уменията си да дебатират, да водят преговори, да лобират за дадени интереси, да създават политики и не на последно място – да оформят съюзи и стратегически партньорства. Установените процедури за правене на изказвания, предложения за водене на дебати и за изготвяне и гласуване на резолюции са максимално близки до реалните правила за работа в международната организация.

Самата симулация се провежда вече повече от 40 години.

За трета поредна година неправителствената организация „Асоциация на студентите по социология в Софийския университет” (АСССУ)организира участието на българска делегация от високо мотивирани студенти от Софийския университет в симулацията. Това се случва благодарение на спечелен проект от „Асоциация на студентите по социология в Софийския университет”, който е финансиран от „Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust)” и „National Collegiate Conference Association” (организаторите на НМУН в Ню Йорк).Българското участие в конференцията "Национален модел на Обединени нации"
2. Как протича подготовката в България?

Изборът на делегати се провежда на три етапа: първият е по документи; успешно преминалите отиват на втория етап – писане на есе по тема, която се тегли на място; а шестнадесетте кандидат-делегати, които стигнат до третия кръг трябва да минат през интервю, което да определи имената на онези осем, които ще бъдат делегати. Страната, която ще представлява отборът е определена преди подбора на кандидати. От предложения на вниманието на бивши делегати и членове на Асоциацията списък с възможни за избор държави се съставя лист с подредбата им според това коя колко е желана. След избора на кандидати подготовката за конференцията включва: обучения по изготвянето и писането на резолюции, по водене на дебати в контекста на симулацията и по лобиране; проучване на политиката на зададената държава и изготвяне на позиция по зададените проблеми.
3. На какви етапи протича самата конференция?

Конференцията протича в следната последователност (до последния етап всички изброени са в хотел „Мариот”): тренировъчни семинари още в първия ден; тържествено откриване на самата конференция; откриваща сесия по комитети; работа по комитети през оставащите дни, включваща дискусии с други делегати, лобиране за една или друга позиция, изготвяне на чернови на резолюции или доклади, правенето на поправки във вече съществуващите чернови, гласуване и приемане на черновите, за да се превърнат те в същински резолюции и доклади; церемония по закриването в сградата на ООН.
4. Разкажи на читателите ни за някои от “гафовете” в организацията

Не мога да се сетя за нещо по-запомнящо се. Най-големите „гафове”, ако въобще могат да се смятат за такива, са това, че на тренировъчния семинар първия ден чакахме един час, за да ни донесат микрофон, а на церемонията по откриването в залата, в която бяхме седнали (там церемонията се излъчваше на екран, а не на живо), на екрана нищо не се виждаше, защото някой беше забравил да изключи прожектора, който светеше право в екрана.
5. Какви са позитивите от участието в такъв форум?

На първо място това е опитът, който се събира, възможността да си упражниш английския, да говориш пред голяма аудитория, да я убеждаваш. Това е една проверка, както на собствената убедителност, така и на много други умения, но е и чудесна възможност за тяхното развитие. На второ място, запознанството с хора от други държави, с техните начин на мислене и визия за бъдещето. Тези контакти са една чудесна предпоставка за бъдещо сътрудничество в професионално отношение. На трето място, не бива да забравяме, че участието в толкова значим международен форум прави добро впечатление и на евентуални бъдещи работодатели…

Българското участие в конференцията "Национален модел на Обединени нации"
6. Как, според теб, се справи тазгодишната българска делегация?

Представянето на делегацията ни беше на ниво. Трудно ми е да дам по-точна оценка, защото самият аз кандидатствах за председател на комитет и след уморителна и продължителна процедура по избора на кандидати, бях избран за такъв на ФАО. Това означаваше задължения, различни от тези на останалите делегати, но и по-малко възможности за контакти с тях (и то само в извънсесийно време). От своето представяне аз съм много доволен (а и за изготвената от мен и коригирана от академичния ни съветник, Мира Кънева, позиция спечелихме награда), а що се отнася до останалите, мисля, че и те останаха доволни от своето. Така че тазгодишната българска делегация се справи добре.
7. Какво е отношението на организаторите към българските студенти на конференцията?

Отношението на организаторите, поне по мое мнение, беше много добро – винаги готови да помогнат, услужливи, дружелюбни. Не мога да се оплача. Нещо повече, бих искал да им благодаря за това, че създадоха такава приятна за работа атмосфера.
8. Как трябва да се развива българското участие в такъв тип форуми за в бъдеще?

Трябва определено да се разшири. Всеки, който има желание, трябва да опита. Дори на своя глава. Във все повече форуми. Само по този начин ще имаме качествени кадри, които да разбират от външна политика и международни отношения, с практически опит в горепосочените.
9. Какво ще пожелаеш на читателите на Млада София?

Бъдете активни! И винаги оптимисти! Не си казвайте: „Това не е за мен!”, нито пък: ”Защо да го правя?”, нито: „Ами ако не стане?”. Заменете тези думи с: „Това е за мен!”, „Защо не?” и „Ще стане!”. Пожелавам ви успех!

Моля, гласувайте!
Сподели

Добави коментар