Все повече българи предпочитат фирмите за бързи кредити пред банките

0

Според данни, оповестени от Търговския регистър, нишата, в която небанковите финансови организации, предлагащи бързи кредити практикуват своята дейност, се състои от потребители, които банките не биха субсидирали или такива, които не искат да се ангажират за дълъг период от време.

У нас делът на т.нар. икономика в сянка, според мнението на специалистите е между 25%-30%. По данни на Министерството на финансите хората, които работят без трудов договор е около 18%, като в това число не влиза броят на работещите по трудов договор със скрити клаузи. Това са трудово наети лица, които се осигуряват на заплата, която е много по-малка от тази, която получават на практика. Това сочи, че значителен дял от ангажираните на работа лица нямат възможност да докажат по доказателство за своя реален доход. Това се явява спънка, когато кандидатстват за кредит от банките, защото те не могат да покрият условията им, поради липсата на писмени доказателства, доказващи техните истински приходи.

Анализът сочи, че водещите топ десет финансови организации по активи се покрива като хронологичен ред с големината на кредитните портфейли. Това показва, че кредитните компании са повишили своите активи. Макар, че по-големите компании в сферата отчитат ръст в активите си, то общия ръст за тях отчита забавяне.

По мнение на експерти, добрите сигнали, произхождащи от общото положение на икономиката, насърчават търсенето и на бързите кредити. Това довежда до повишаване в обемите, но и до ръст в нетните приходи на кредитните организации в сферата.

Източник: https://parite.bg/

Добави коментар