Стани следващият БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТ в ООН за 2013-2014!

0

 Защото младите хора са решението, а не проблемът!

 

ЗАЩО & КАКВО: Младежки делегат с едногодишен мандат

 • –  Искате ли да бъдете част от делегацията на България на 68-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през октомври 2013 г. и на заседанията на Комисията за социално развитие през февруари 2014 г.?
 • –  Уверени ли сте, че можете да защитавате интересите на младите хора по целия свят заедно с други национални младежки делегати?
 • –  Готови ли сте да направите проучване на проблемите на младите хора в България, да инициирате широки дискусии, да научите повече за техните мнения, нужди и интереси и да бъдете гласът на българската младеж?
 • –  Искате ли да станете част от уникалната инициатива за младежко участие във вземането на решения, която поставя България сред страните лидери в световен план (около 30-тина страни членки на ООН имат младежки делегати)?
 • –  Можете ли да отстоявате лидерската позиция на българската програма като една от най-добрите практики в световен план при младежките делегати?

КОЙ & КАК:  Двама официални младежки делегати на България, критерии за кандидатстванe

Критериите за избор на младежки делегат съответстват на ценностите на позицията:

 • –  отговорност
 • –  толерантност
 • –  ангажираност
 • –  инициативност
 • –  креативност

Най-важното е да:

 • –  познавате и споделяте ценностите на ООН, доброволчеството и гражданското общество
 • –  имате ръководен опит в управление на идеи, проекти и хора
 • –  владеете „езика на дипломацията”- умела реторика
 • –  притежавате умения за преговори, лобиране и постигане на консенсус
 • –  имате добри презентационни умения и др.
 • –  работите добре в екип.

Конкретни изисквания:

 • –  българско гражданство към момента на кандидатстване
 • –  възраст между 18 и 29 години към датата на подаване на документите за кандидатстване
 • –  свободно владеене на писмен и говорим английски език
 • –  желателно, но не задължително владеене на втори официален език на ООН
 • –  добро познаване на работата на ООН и отлична запознатост с теми, свързани с младежта
 • –  активно участие и принос към младежкия активизъм
 • –  лидерски качества, инициативност и организационни умения
 • –  способност за общуване и мотивиране на млади хора
 • –  местонахождение в България по време на целия мандат от 15 месеца*
 • –  времеви ресурс за кампанията през 15-те месеца ангажимент
 • – отлично познаване и съвестно изпълнение на задълженията по време на мандата                                                                                 *Мандатът на Младежкия делегат е с продължителност 15 месеца: 1 година активно участие и 3 месеца предаване на опит и знания

Ако отговаряте на горепосочените критерии и сте готови да приемете предизвикателството, кандидатствайте за български младежки делегат.

От  тук може да изтеглите формуляр за кандидатстване. Срок за изпращане на документи до 30-ти април 2013!

Кандидатурите се изпращат на apply@bgyouthdelegate.org

Новоизбраните младежки делегати разполагат с минимален бюджет в началото на техния мандат, който не е достатъчен да покрие разходите по пътуването им до Ню Йорк. Една от отговорностите на делегатите е сами да осигурят (от държавни институции, вкл. Министерство на външните работи или от подходящи дарения) бюджет, който да покрие всеки необходим разход.

Изпращайте запитванията си на questions@bgyouthdelegate.org или оставете коментар по-долу.

КОГА**:

1-ви кръг:
Формуляр и CV: 30 април 2013
Резултати: 10 май 2013

2ри кръг*:
Писмено изказване и въпросник: 10 май – 20 май 2013
Резултати: 25 май 2013

3ти кръг*:
Център за оценяване (еднодневна среща на класираните до този кръг кандидати): между 28 май и 8 юни 2013

4ти кръг*:
Панелно интервю в Министерство на външните работи: между 8 и 15 юни 2013 ( пред жури с членове от партньорски институции в София и дипломати от кариерата)

 

*  Конкретната дата ще се обяви през месец май.

** Възможни са промени на датите за конкурса. Моля следете уебсайта и Facebook страницата ни.

**

– Формуляр за кандидатстване за български младежки делегат в ООН с мандат юни 2013 – май 2014 г.

–  Реч на българските младежки делегати Асен Димитров и Гергана Томова пред Трети комитет на Общото събрание на ООН, 9 октомври 2012 г.

–  Официален наръчник на програма „Младежки делегат в ООН“ (на английски език)

Добави коментар