Градът

Градът
Студентските съвети-на теория и на практика

Студентските съвети са една принципно чудесна идея. Замисълът студентите да имат свои представители в ръководството на своето учебно заведение, както и същите тези представители да участват в разпределянето на стипендии, награди и други стимули за колегите, както и да участват в настаняването в общежития, ако ВУЗ-ът разполага с такива.

1 13 14 15