учебен център

Забавно
Всестранното развитие

Твърдял съм, че социализма – или както е по-правилно да се нарича “социализЪмъ” – оцелял в образователната ни система. Аз всъщност продължавам да го твърдя… има предостатъчно примери за това. Но за да не бъда обвинен в предразсъдъци към държавното образование, днес ще дам пример за глупост направена в частния сектор.