работа

На Фокус
Лесни пари

Криза е. Няма работа… особено за младите хора. Въобще, ако изключим колцентровете, почти всички компании освобождават младите и неопитни кадри…

1 2