практики

На Фокус
Излишните бази

През извесен брой месеци чуваме как “съмнителни бизнес интереси” пречат на горките държавни университети като се опитват да им вземат…