МОМН

Градът
Инфлация… на дипломи

От няколко дена из интернет пространството броди един слух, който смразява кръвта на всички български университетски дейци заети с кандидатстудентската…