изкуство

На Фокус
Чувства в снимки

Фотографията ни дава възможност да запечатаме мига такъв, какъвто е, напълно обективно, без да променяме, съзнателно или не, картината рисувайки…