журналистика

На Фокус
Медиен панаир 2011

За шеста поредна година медийният панаир се организира във Факултета по журналистика и масова комуникацияна СУ „Св. Климент Охридски“. Тази…