гласът

На Фокус
На теория…

Теориите са навсякъде, по много, по прекалено много, в излишък… Меко казано. Някои са смислени, други не чак толкова, трети…