Регулатор на налягане на комън рейл дюзи

0

Какво е регулатор на налягане на горивото?

Регулаторът на налягане на горивото служи за поддържане на работното налягане в горивната рампа в зависимост от натоварването на двигателя. В регулатора е предвиден електромагнитен клапан, който се отваря при поява на свръхналягане в рампата, след което част от горивото се връща в резервоара, докато налягането възстанови нормалните си стойности. При недостатъчно налягане в рампата клапанът се затваря и прекъсва линиите за високо и ниско налягане. Резултатът е увеличаване на налягането в рампата до желаната стойност. Наред с това, регулаторът компенсира високочестотните колебания на налягането. 

Когато филтрите на регулатора са замърсени, ефективното му действие е нарушено. Това причинява различни проблеми, включително прехвърлянето на двигателя от работен в авариен режим и дори цялостното му спиране.

Защо се поврежда регулаторът на налягане на горивото?

Основните причини за повреда на регулатора на налягане на комън рейл дюзи са две – повреда на вътрешните части на регулатора или на окабеляването му.  

В първия случай проблем в работата на регулатора може да настъпи поради механично увреждане на корпуса, ръждясване на частите или износване след дълга експлоатация. При механични повреди ремонтът на регулатора на налягане на горивото е невъзможен и тогава частта подлежи на подмяна.

Вторият случай, при който не е повреден самият датчик, а сигналното окабеляване или конекторът за свързване е по-често срещан. Проводниците се протриват поради вибрациите, изолацията им се влошава и се получава късо съединение, което може да доведе до спиране на двигателя в движение. В този случай трябва да бъде извършена диагностика и да се замени окабеляването и / или конекторът, който е поставен върху сензора на  регулатора.

Причина за повредата на регулатора може да бъде и запушване, предизвикано от попадането на отпадъци в горивото. При студено време дизеловото гориво също така може да замръзне и в него се формират парафинови частици, които запушват регулатора. 

Рядко срещана причина за повреда е износване или захващане на заключващия елемент вътре в корпуса на регулатора на налягането. Неизправностти могат да възникнат и поради нарушена работа на електронната система за управление, повреда в бобината или микросхемата с тензометри и др.

Проверка на регулатора

За проверка на изправността на регулатора на налягане на комън рейл дюзи се използва манометър – устройство за измерване на налягането в горивната система. Манометърът се монтира между горивния маркуч и дросела, като е необходимо предварително да се демонтира вакуумният маркуч.

В случай, че подвижните детайли на клапанната система на регулатора на налягане на горивото започнат да заяждат вследствие на износване или някакъв вид повреда, тогава става въпрос за неизправност в регулатора, която не може да бъде отстранена и следва той да бъде заменен. 

Проверката на регулатора става по следния начин:

  • Регулаторът се сваля заедно с горивната рампа;
  • Регулаторът се качва на стенд;
  • Включва се управлението на тръбопроводите за подаване на високо налягане.

В зависимост от сигнала, клапанът ще променя позицията си и горивото ще се изпомпва през тръбопровода за високо налягане.

Регулаторът на налягане на горивото е изключително важен елемент от горивната система, който пряко влияе на работата на двигателя на автомобила. Когато регулаторът излезе от строя, двигателят губи оптималния си режим и горивната помпа започва да се износва при експлоатация. При съмнение за проблеми в работата на регулатора на налягане на горивото е необходимо колкото е възможно по-бързо да бъде извършена диагностика, за да може двигателят да възстанови оптималните си параметри на работа.

Добави коментар